Hotline: 0369648868 | Email: ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

Sản phẩm

Trang chủ >> Sản phẩm

Sơn lót kháng kiềm nội thất Primer interior

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp VALENTA: Là loại sơn lót gốc nước Acrylic có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm...

Xem chi tiết

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Primer exterior

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp VALENTA: Là loại sơn gốc nước Acrylic có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu...

Xem chi tiết