Trang chủ Dự án nhà ở cho công nhân

Dự án nhà ở cho công nhân

27/12/2023 - 1:42

Nhà ở cho công nhân – Khu vực đô thị của thị trấn Nếnh

Dự án: Nhà ở xã hội cho người lao động

Địa điểm: Thị trấn Nếnh – Quận Việt Yên, Bắc Giang

Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển bền vững của Bắc Giang, Liên doanh Sài Gòn – Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Phong & Công ty cổ phần Công nghiệp Evergreen Bắc Giang Công ty đầu tư phát triển bền vững

Nội dung xây dựng: Thiết kế, mua sắm thiết bị và xây dựng và lắp đặt CT 1.1, CT1.2, CT1.2, CT1.4, CT1.5

Giá trị: 929.887.000.000 VND

Thời gian: 10/2021 – 12/2024

 

0369 648 868